Động cơ 2.2kW Chịu Nhiệt 300°C - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT