Quạt Composite gián tiếp cánh nhôm đúc DLP – 1.060D - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt Composite gián tiếp cánh nhôm đúc DLP – 1.060D