Quạt hướng trục tròn DF3G – 4 - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục tròn DF3G – 4