Quạt hướng trục tròn DF4G – 4 - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục tròn DF4G – 4