Quạt hướng trục tròn DF5G – 4 - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục tròn DF5G – 4