Quạt hướng trục tròn GXF – 300A - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục tròn GXF – 300A