Quạt hướng trục tròn GXF – 400A - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục tròn GXF – 400A