Quạt hướng trục tròn GXF – 500B - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục tròn GXF – 500B