Quạt hướng trục tròn GXF – 700A - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt hướng trục tròn GXF – 700A