Quạt làm mát di động 35m/3h - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT