Quạt làm mát công nghiệp 35m3/h - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT