Quạt Ly Tâm Sò Nhôm - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt Ly Tâm Sò Nhôm

  • Công Xuất Sò Nhôm 
  • Sò Nhôm 0.5 HP, 0.37kw
  • Sò Nhôm 1 HP, 0.75kw
  • Sò Nhôm 2 HP, 1.5kw
  • Công Xuất Sò Sắt
  • Mã. CTZ – 200,  0.2kw
  • Mã. CTZ – 400, 0.4kw